Streptocarpus "snezhnaya koroleva"

Streptocarpus "snezhnaya koroleva"

For fans streptocarpus! Streptocarpus "snezhnaya koroleva"

Catalog number:
  • streptocarpus "snezhnaya koroleva"

white flower with yellow throat. The product Breeding Center violets in Moscow.