vaccinium macrocarpon " mc farlin"

vaccinium macrocarpon " mc farlin"

another large-cranberry. Fruits are large and remain long on the plant. It is also possible very late harvest. The fruits are firm and very suitable for subsequent processing. It requires acidic and moist places. The maximum height of about 20 cm. Overall grows more slowly. We supply plants sometimes with fruits :-)

Katalogové číslo:

další velkoplodá brusinka. Plody jsou velké a zůstávají dlouho na rostlině. Je možný i velmi pozdní sběr.Plody jsou také pevné a velmi vhodné k následnému zpracování.

Vyžaduje kyselejší a vlhčí místa. Maximální výška cca 20 cm. Roste celkově pomaleji.

Dodáváme rostliny občas i s plody :-)