Ostřice - Carex brunnea

160 Ostřice - Carex brunnea

Umístění

Vyžaduje polostinné vzdušné místo s běžnou pokojovou teplotou. Na zimu je vhodné umístění do místa, kde teplota nepřesahuje 10 C (např. veranda, chodba).

Péče

Kořenový bal by neměl nikdy vyschnout. Trvalé přelití ovšem způsobuje uhnívání. Hnojení a zemina jsou běžné.

Ostatní

Tato ostřice opět existuje v několika barevných odstínech. V chráněných polohách dokonce přezimuje ve volné půdě.